ทีเด็ดบอลชุด 12 กรกฎาคม 2561

ทีมmoneyราคา
ชาร์ปบอร์ก 08 ต่อ 0.5/1
ฮัคเค่นต่อ 0.5
เอไอเค โซลน่าต่อ 0.5/1
อาไวต่อ เสมอ