ทีเด็ดบอลชุด 19 กรกฎาคม 2561

ทีมราคา
รูดาร์ วาเลนเย่ต่อ 1.5
ฮิเบอร์เนี่ยนต่อ 1/1.5
เทรนซินต่อ 0.5/1
คูพีเอสรอง 1.5/2