ทีเด็ดบอลชุด 2 สิงหาคม 2561

ทีมราคา
บี 36 ทอร์ชาฟน์รอง3
เซนจาร์นานรอง1.5
เอฟ 91 ดูเดแล็งก์เสมอ
เฮลซิงบอร์กต่อ1.5