ทีเด็ดบอลชุด 21 กรกฎาคม 2561

ทีมราคา
โอเรโบรรอง 0.5/1
คัลมาร์ต่อ 0.5
เวนด์ซิสเซลรอง ปป
ฮอนก้าต่อ 0.5/1