ทีเด็ดบอลชุด 23 กรกฎาคม 2561

ทีมราคา
เดอร์รี่ ซิตี้รอง 1/1.5
ยาบโลเนชเสมอ
ซีเอส คราอิโอว่าต่อ 0.5/1
กรินดาวิคต่อ 0.5/1