ทีเด็ดบอลชุด 26 กรกฎาคม 2561

ทีมราคา
เอฟเค เวนต์สปิลส์รอง 1/1.5
เยอร์การ์เด้นต่อ 0.5/1
ซัลกิริสต่อ ปป
AIK โซลน่ารอง ปป