ทีเด็ดบอลชุด 27 กรกฎาคม 2561

ทีมราคา
มลาด้า โบเลสลาฟต่อ ปป
ออสเตรียเวียนนาต่อ 0.5/1
สลาสค์ วรอคลาวน์ต่อ 0.5
ดินาโม ซาเกร็บต่อ 2