ทีเด็ดบอลชุด 29 กรกฎาคม 2561

ทีมราคา
คูพีเอสต่อ 1
ชาเลอร์รัวต่อ 0.5
ราซิ่ง เกงค์ต่อ ปป
เลช พอซนานต่อ 0.5/1