ทีเด็ดบอลชุด 31 กรกฎาคม 2561

ทีมราคา
เคเอฟ สเกนดิจารอง0.5/1
สปาร์ตัค เตอร์นาว่ารอง0/0.5
ซามาเลกต่อ0.5/1
ฟิกูเรนเซ่ต่อ0.5