ทีเด็ดบอลชุด 8 สิงหาคม 2561

ทีมราคา
อุบล ยูเอ็มทีรอง2
คูลบิ 04รอง1/1.5
ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิคต่อ1/1.5
เซนจาร์นานต่อ0/0.5